Vår miljöpolicy

 

Aktivt miljöarbete inom Calles Färghall
För Calles Färghall är långsiktigheten en av grunderna i verksamheten. Därför ligger arbetet med att förbättra miljöpåverkan och minska resursförbrukningen helt i linje med organisationens framåtsträvanden. Vårt miljöarbete präglas av samhällets och våra kunders krav, men styrs också av våra egna ambitioner för ett hållbart samhälle. I vår verksamhet skall vi ta största möjliga miljöhänsyn och eftersträva en långsiktig hållbar utveckling.

Detta innebär att vi skall:
* Påverka och ställa krav på leverantörer, underleverantörer och speditörer i deras miljöarbete.
* Ta hänsyn till miljön vid varje beslut.
* Verka för att våra kunder skall sträva efter att hushålla med naturresurser samt minimera uppkomsten av restprodukter.
* Fortlöpande utbilda vår personal för ett konstruktivt miljöarbete.
* Sträva efter att i vår verksamhet tillämpa subsitutionsprincipen, genom att prioritera miljöanpassade produkter.
* Sträva efter att öka medvetandet kring och kunskapen i miljöfrågorna hos kunderna.
* Sträva efter kretsloppsprincipen i vår verksamhet.Genom information och ständig dialog informera allmänhet, våra kunder och samarbetspartners om miljöarbetet.
* Revidera vår miljöpolicy samt vårt miljöarbete för ständiga förbättringar.

Dessa åtaganden förverkligas:
* Genom att göra förfrågningar beträffande leverantörers samt speditörers miljöarbete.
* Genom att kräva av leverantörerna att de tar tillbaka emballage och förpackningar, minskar vi uppkommsten av restprodukter i form av papper, plast, plåt och metall.
* Genom att källsortera våra restprodukter.
* Genom att vid inköp begära uppgifter om produktens innehåll samt miljöpåverkan och därefter överväga om produkten kan ersättas med en bättre miljöanpassad, det vill säga en icke eller mindre miljöfarlig produkt.
* Genom ständiga kontakter, produktutbildning och via informationsblad sprida kunskaper och information om miljöarbetet och därmed höja miljömedvetenheten hos kunderna.
* Genom ständig kontakt med myndigheter försäkra sig om att gällande och kommande lagstiftning efterlevs.
* Genom uppföljning och revidering av miljöpolicyn av Calles Färghalls ledning vid två (2) tillfällen per år.
Kenneth Skoogh, Färghandlare

 Kontaktinfo

Colorama Calles Färghall

Järnvägsgatan 14

332 30 Gislaved

Telefon: 0371-100 69

ÖPPETTIDER

BUTIKEN
Måndag-Fredag 9-18
Lördag 10-14

YRKESBUTIKEN
Måndag-Fredag 6.45-16


Kontakta oss & karta

 Tipsa andra

Instagram

 Följ oss

Skriv din e-adress här så får du ett mail när vi skriver något nytt.

Gör som 48 andra.

Colorama Calles Färghall
Järnvägsgatan 14
332 30 Gislaved
Telefon: 0371-100 69
www.callesfarg.se